Υπεύθυνος Κατασκευαστικού Έργου M/W

0
Υπεύθυνος Κατασκευαστικού Έργου M/W

Ο ρόλος και οι αποστολές σας

Θα είστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των κινητοποιημένων ομάδων, τον έλεγχο, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των εργασιών.
Θα εργάζεστε σε καθημερινή βάση επιτόπου με μια ομάδα τεχνικών, υπεργολάβων, συνεργατών… την οποία είστε υπεύθυνοι.

Οι ευθύνες σας

Εξασφαλίζετε την καλή λειτουργία των χώρων και τη διαχείριση των ομάδων υπεργολαβίας που κινητοποιούνται με τήρηση των κανόνων ασφάλειας, ποιότητας και προθεσμιών (συμβεβλημένα). Είστε υπεύθυνοι για την ποιότητα εκτέλεσης των τοποθεσιών και την επίλυση των μη συμμορφώσεων, τηρώντας παράλληλα τον προϋπολογισμό που έχει διατεθεί.

Οι αποστολές σας θα
να είναι ως εξής

– Προετοιμασία εργοταξίων (ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι)
– Κινητοποίηση και αποστράτευση όλων των μέσων
– Εκτέλεση και διαχείριση εργοταξίων
– Συμμετοχή σε συναντήσεις στο χώρο
– Συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων και των συμμετεχόντων επιτόπου
– Σεβαστείτε το αρχικό πρόγραμμα
– Επισημοποίηση όλων των εγγράφων για την οριστικοποίηση του αρχείου του ιστότοπου (DOE, αρχειοθέτηση, αρχειοθέτηση…)
– Να είμαστε δύναμη πρότασης στην υλοποίηση εργαλείων, διαδικασίας στην υπηρεσία της ποιότητας διαχείρισης των εργοταξίων μας.

 

 

Ικανότητες συμπεριφοράς:

 • Ενεργό.
 • Ικανότητα ακρόασης και επικοινωνίας
 • Ικανότητα σχέσης
 • Ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης
 • Λογικό και οργανωμένο.

Τα προσόντα σας

Διαθέτετε τουλάχιστον επαγγελματικό πτυχίο ηλεκτρολόγου/πολιτικού μηχανικού και η τεχνική σας εμπειρία σάς επιτρέπει να διαχειριστείτε μια ομάδα ειδικών στο εμπόριο.
Έχετε τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα και έχετε ήδη διευθύνει ομάδες και υπεργολάβους.
Αναγνωρίζεστε για την ικανότητά σας να διαχειρίζεστε έργα με απόλυτη αυτονομία, την αίσθηση εξυπηρέτησης και την ικανοποίηση των πελατών σας, καθώς και την προσαρμοστικότητα και το ομαδικό σας πνεύμα.

δεξιότητες

 • Διαθεσιμότητα
 • Αντιδραστικότητα
 • Οργάνωση
 • Διοικητικά προσόντα
 • Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων

σκληρές δεξιότητες

 • Αδεια οδήγησης
 • Κατοχή της αγγλικής γλώσσας σε περίπτωση εργοταξίων στο εξωτερικό
 • Γνώση διαχείρισης προϋπολογισμού και εκτίμηση των πόρων που απαιτούνται για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου

Τα οφέλη της Ciel & Terre

 • Εργασία για τον πρωτοπόρο των πλωτών ηλιακών φωτοβολταϊκών
 • Η ευκαιρία να έχει άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες της ομάδας
 • Η ικανότητα λήψης αποφάσεων και έναρξης αλλαγής
 • Ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την έκφραση των δυνατοτήτων και του ταλέντου του καθενός
 • Η αυτονομία και η ικανότητα έναρξης αλλαγής της καθημερινής αλληλεπίδρασης με πολυπολιτισμικές ομάδες
 • Διαφορετικές, πολυπολιτισμικές ομάδες

Οι αξίες μας

 • Κατακτώντας
 • Υπεύθυνος
 • Αυθεντικός
 • Επιδέξιος
 • Εντιμος
 • Προσεκτικός

Θα μας φέρετε τις δεξιότητες και την έμπνευσή σας, θα σας προσφέρουμε ένα φιλικό και διεγερτικό εργασιακό περιβάλλον!

Τα μικρά έξτρα του Ciel & Terre

 • Η δυνατότητα να μοιράζεστε το χρόνο σας μεταξύ
  στην ιστοσελιδα και γραφείο στο σπίτι
 • Κουπόνια μεσημεριανού γεύματος: Μεσημεριανά κουπόνια αξίας 8€ διανέμονται στο τέλος του μήνα, ένα για κάθε μέρα εργασίας. Η εταιρεία πληρώνει το 60% της αξίας του εισιτηρίου (4,80€)
 • Αμοιβαία και προνοητική ασφάλιση: αποφασίσαμε να πληρώσουμε το 75% της οικογενειακής εισφοράς
 • Ποδήλατο: Μπορούμε να δανείσουμε ένα ποδήλατο σε υπαλλήλους που θα ήθελαν να έρθουν στη δουλειά με ποδήλατο
 • Εταιρικές εκδηλώσεις

Και επίσης:
Σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη ενσωμάτωση: θα σας καλωσορίσει ο χορηγός σας, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διάρκεια της ένταξής σας, θα προετοιμάσει την εκπαίδευσή σας με τα διάφορα τμήματα κ.λπ…

The post Construction Project Manager M/W εμφανίστηκε πρώτα στο Ciel et Terre.

Schreibe einen Kommentar