Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων – Συνεδρία 2- Η διόρθωση κενών ως κρίσιμη και στοχαστική πρακτική

0
Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων – Συνεδρία 2- Η διόρθωση κενών ως κρίσιμη και στοχαστική πρακτική

Η συμμετοχή των χρηστών υπηρεσιών στην εκπαίδευση κοινωνικής εργασίας εγείρει ερωτήματα που σχετίζονται με σχέσεις εξουσίας και ανισότητας. Εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιοι φορείς έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη δημιουργία γνώσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης κοινωνικής εργασίας και με ποιους όρους.

Από τη σκοπιά μας, η συμμετοχή των χρηστών υπηρεσιών στην εκπαίδευση κοινωνικής εργασίας απαιτεί οι ικανότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν οι χρήστες υπηρεσιών να αναγνωρίζονται εξίσου σημαντικές με τις ακαδημαϊκές γνώσεις που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί από το ίδρυμα. Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε χώρους όπου η γνώση που κατέχουν οι χρήστες υπηρεσιών εφαρμόζεται στην εκπαίδευση και αναγνωρίζεται και εκτιμάται. Ως εκ τούτου, εργαζόμαστε επίσης για να ενδυναμώσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών.

Η βάση για αυτό είναι το λεγόμενο Μάθημα Κινητοποίησης όπου οι φοιτητές και οι χρήστες υπηρεσιών μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και αναπτύσσουν κοινά έργα. Αυτό το μάθημα είναι ταυτόχρονα η πλατφόρμα για την απασχόληση χρηστών υπηρεσιών στην επίβλεψη μαθητών σε διαφορετικά επίπεδα της εκπαίδευσης.
Θα παρουσιάσουμε τις θεωρητικές προοπτικές που έχουν αποτελέσει τη βάση για αυτήν την εξέλιξη. Θα εξηγήσουμε πώς το μάθημα Κινητοποίηση αποτελεί προϋπόθεση και αποτελεί πλαίσιο για την πρόσληψη και απασχόληση εκπροσώπων χρηστών υπηρεσιών ως εισηγητές και επόπτες σε άλλα τμήματα της εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή των χρηστών υπηρεσιών και η γνώση που βασίζεται στην εμπειρία έχει θεσμοθετηθεί στην εκπαίδευση κοινωνικής εργασίας στο Lund.

Η Cecilia Heule και η Tabitha Wright Nielsen είναι δάσκαλοι και ερευνητές στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Lund, Σουηδία. Έχουν μακρά εμπειρία στην ανάπτυξη μεθόδων πρακτικής χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαίδευση και την έρευνα στην κοινωνική εργασία.

Schreibe einen Kommentar