ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IASSW UN NY WINTER 2023

0
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IASSW UN NY WINTER 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ IASSW UN NY WINTER 2023

Το ενημερωτικό δελτίο υπογραμμίζει την πρόσφατη Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη και την αυξημένη έμφαση στη συμμετοχή των νέων στα Ηνωμένα Έθνη.

Τα κυριότερα σημεία αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι τα ακόλουθα:

  • Youth Focus στα Ηνωμένα Έθνη
  • Επιτροπή για την Κοινωνική Ανάπτυξη (CSocD61) Προσανατολισμός και Δικτύωση
  • Εναρκτήρια συνεδρία για την 61η σύνοδο της Επιτροπής για την Κοινωνική Ανάπτυξη (CSocD61) Επισημαίνει τις παγκόσμιες κρίσεις
  • MIPPA στα 20: Fit for the Future of Aging
  • Επίτευξη ψηφιακής ευημερίας και αντιμετώπιση της ψηφιακής ανισότητας για τη βιώσιμη απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία των νέων
  • Αξιοπρεπής Εργασία και Ανισότητα: Η IASSW συνυποστηρίζει την παράλληλη εκδήλωση κοινωνικής ανάπτυξης με την ICSW
  • Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών 2023 δίνει έμφαση στις προσεγγίσεις που βασίζονται στον άνθρωπο και στα δικαιώματα
  • ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- Η Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών (CSW) θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023
  • Το Παγκόσμιο Συνέδριο Φοιτητών Κοινωνικής Εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου 2023.
  • Η Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας στον ΟΗΕ-Νέα Υόρκη θα είναι τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο: Ενημερωτικό δελτίο IASSW UN NY Winter 2023

Schreibe einen Kommentar